Raport.

EKO EXPORT SA (53/2017) Ogłoszenie zamiaru emisji obligacji

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13.10.2017 rozpoczął działania zmierzające do przeprowadzenia ewentualnej emisji obligacji, o wartości nominalnej do
3 mln zł, z terminem wykupu 1 roku. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego Emitenta oraz zakup i przetworzenie mikrosfery.
Działania Emitenta w pierwszym etapie obejmą podpisanie z domem maklerskim Noble Securities S.A. umowy o przeprowadzenie oferty obligacji.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Eko Export SA
ISIN:PLEKEP000019
NIP:5471865541
EKD: 38.32 odzysk surowców z materiałów segregowanych
Adres: ul. Strażacka 81 43-382 Bielsko-Biała
Telefon:+48 33 8196288
www:www.ekoexport.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce EKO EXPORT
2019-05-24 03-05-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649