Raport.

ECOTECH POLSKA SA (6/2018) Raport za luty 2018r

Niniejszym Spółka publikuje raport z działalności w lutym 2018r

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  www.ecotech.com.pl
  Omnia subiecta sunt naturae.
  Raport miesięczny
  za luty 2018 r.
  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdar zeń w otoczeniu rynkowym
  Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przys złości istotne skutki dla
  kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emiten ta.
  Nie wystąpiły
  2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie
  raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
  Raport bieżacy nr 1/2018 – Raport za grudzień 2018r (z dn. 22-02-2018r)
  Raport bieżący nr 2/2018 – Raport za styczeń 2018r (z dn. 22-02-2018r)
  Raport roczny nr 3/2018 – Raport za rok 2016r. (z d n. 22-02-2018r)
  Raport bieżący nr 4/2018 – Harmonogram publikowania raportów okresowych
  w 2018r . (z dn. 22-02-2018r.)
  3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeż eli taka realizacja, choćby
  w części miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
  Nie występuje.
  4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mając e mieć miejsce
  w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i s ą istotne z punktu
  widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów
  okresowych, planowanych Walnych Zgromadzeniach, otw arcie subskrypcji,
  spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwa ny termin publikacji
  raportu analitycznego.
  Spółka planuje zwołać W alne Zgromadzenie wspólnikó w. O termiach Emitent
  będzie informował w odrębnych raportach.
  Z poważaniem
  Sławomir Szczotka Prezes Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ecotech Polska SA
ISIN:PLECTPL00019
NIP:676-24-40-226
EKD: 38.21 obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
Adres: ul. Nowy Świat 54/56 00-363 Warszawa
Telefon:+48 22 8280170
www:www.ecotech.com.pl
Komentarze o spółce ECOTECH POLSKA
2020-02-25 00-02-45
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649