- w lutym 2018 r. Emitent oraz spółki zależn..." />

Raport.

ECHO INVESTMENT SA (6/2018) Informacja o wybranych danych operacyjnych segmentu mieszkaniowego Emitenta.

Zarząd spółki Echo Investment S.A. ("Spółka") informuje, że:
- w lutym 2018 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 154 mieszkania, wobec 60 mieszkań sprzedanych w lutym 2017 r.;
- narastająco od początku 2018 roku Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 245 mieszkań, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 r. umowami przedwstępnymi zostało sprzedane 104 lokali;
- w lutym 2018 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta zawarli z klientami 25 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkań. W lutym 2017 r. takich umów zostało zawarte 20;
- narastająco od początku 2018 roku Emitent oraz spółki zależne Emitenta zawarli 85 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkań, wobec 72 takich umów zawartych w analogicznym okresie 2017 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Echo Investment SA
ISIN:PLECHPS00019
NIP:657-023-09-12
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: Al. Solidarności 36 25-323 Kielce
Telefon:+48 41 3333333
www:www.echo.com.pl
Kalendarium raportów
2020-03-20Raport roczny
2020-05-28Raport za I kwartał
2020-09-23Raport półroczny
2020-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ECHO INVESTMENT
2018-02-02 08:41:44
Observer
ECHO to wymarzona spolka na lokate kapitalu. Stabilna polityka dywidendowa oraz kurs akcji. Tu nie ma spekulantow. Znakomite fundamenty i perspektywy rozwoju dzieki zdywersyfikowanej dzialalnosci i olbrzymich kapitalach.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649