Raport.

EBC SOLICITORS SA (2/2019) Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe�ni�ce obowi�zki zarz�dcze.
Zarząd Spółki EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 25 marca 2019 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Pana Eryka Nyckowskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta o nabyciu przez niego akcji EBC Solicitors S.A.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Warszawa , dn. 25.03. 201 9 r.
  Eryk Nyckowski
  ul. Okrężna 135
  02 - 933 Warszawa
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00 - 950 Warszawa

  EBC Solicitors S.A.
  ul. Grzybowska 4 lok. U9B
  00 - 131 Warszawa

  P owiad omienie o transakcj i/transakcjach*, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Eryk Nyckowski
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Prezes Zarządu Emitenta
  b) Pierwotne p owiadomienie/zmiana Nabycie akcji EBC Solicitors S.A.
  3

  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa EBC Solicitors S.A.
  b) LEI 259400HT196UIMTSG008
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  4.1
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

  Kod PL EBCSL00078
  b) Rodzaj transakcji nabycie
  c )

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  0,09 PLN 22.699
  d)

  Informacje zbiorcze
  - Łączny wolumen
  - C ena

  22.699
  0 , 0 9 PLN
  e ) Data transakcji 02.01. 201 9 r.
  f) Miejsce transakcji XNCO Ryn ek NewConnect
  4.2
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

  Kod PLEBCSL00078
  b) Rodzaj transakcji nabycie
  c )

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  0,09 PLN 70.000
  d)

  Informacje zbiorcze
  - Łączny wolumen
  - C ena

  70.000
  0,09 PLN
  e ) Data transakcji 06.03.2019 r.
  f) Miejsce transakcji XNCO Rynek NewConnect
  4.3
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

  Kod PLEBCSL00078
  b) Rodzaj transakcji nabycie
  c )

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  0,08 PLN 100.000
  d)

  Informacje zbiorcze
  - Łączny wolumen
  - C ena

  100.000
  0,08 PLN
  e ) Data transakcji 19.03.2019 r.
  f) Miejsce transakcji XNCO Rynek NewConnect
  4.4
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

  Kod PLEBCSL00078
  b) Rodzaj transakcji nabycie
  c )

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  0,07 PLN 100.000
  d)

  Informacje zbiorcze
  - Łączny wolumen
  - C ena

  100.0000,09 PLN
  0,07 PLN
  e ) Data transakcji 20.03.2019 r.
  f) Miejsce transakcji XNCO Rynek NewConnect
  4.5
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

  Kod PLEBCSL00078
  b) Rodzaj transakcji nabycie
  c )

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  0,06 PLN 100.000
  d)

  Informacje zbiorcze
  - Łączny wolumen
  - C ena

  100.0000,09 PLN
  0,06 PLN
  e ) Data transakcji 20.03.2019 r.
  f) Miejsce transakcji XNCO Rynek NewConnect
  * Niepotrzebne skreś lić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:EBC Solicitors SA
ISIN:PLEBCSL00011
NIP:525 23 82 713
EKD: 69.10 działalność prawnicza
Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B 00-131 Warszawa
Telefon:+48 22 4192070
www:www.ebcsolicitors.pl
Komentarze o spółce EBC SOLICITORS
2020-06-04 07-06-07
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649