Raport.

EBC SOLICITORS SA (19/2018) Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe�ni�ce obowi�zki zarz�dcze.
Zarząd Spółki EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 19 listopada 2018 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Pana Eryka Nyckowskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta o nabyciu przez niego akcji EBC Solicitors S.A.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Warszawa , dn. 1 9 . 11 .2018 r.
  ERYK NYCKOWSKI
  ul. … … … … … … … … … … … …
  … … … … … … … … … … … … … ..
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00 - 950 Warszawa

  EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A.
  ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00 - 131 Warszawa

  P owiad omienie o transakcj i /transakcjach*, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko ERYK NYCKOWSKI
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Prezes Emitenta
  b) Pierwotne p owiadomienie/zmiana Nabycie akcji EBC Solicitors Alternatywa Spółka
  Inwestycyjna S.A.

  3

  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A.

  b) LEI 259400HT196UIMTSG008

  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  4.1
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

  Kod PLEBCSL00078
  b) Rodzaj transakcji nabycie
  c )

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  0,08 PLN 130.426
  d)

  Informacje zbiorcze
  - Łączny wolumen
  - C ena

  130.426
  0,08 PLN
  e ) Data transakcji 28 września 2018 r.
  f) Miejsce transakcji XNCO, Rynek NewConnect
  4. 2
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

  Kod PLEBCSL00078
  b) Rodzaj transakcji na b ycie
  c )

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  0 , 06 PLN 100.000
  d)

  Informacje zbiorcze
  - Łączny wolumen
  - C ena

  100.000
  0, 06 PLN
  e ) Data transakcji 03 października 2018 r.
  f) Miejsce transakcji XNCO, Rynek NewConnect
  4.3
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

  Kod PLEBCSL00078
  b) Rodzaj transakcji nabycie
  c )

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  0,06 PLN 100.000
  d)

  Informacje zbiorcze
  - Łączny wolumen
  - C ena

  100.000
  0,06 PLN
  e ) Data transakcji 15 listopad 2018 r.
  f) Miejsce transakcji XNCO, Rynek NewConnect
  4.4
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

  Kod PLEBCSL00078
  b) Rodzaj transakcji nabycie
  c )

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  0,05 PLN 100.000
  d) Informacje zbiorcze
  - Łączny wolumen
  - C ena
  100.000
  0,05 PLN
  e ) Data transakcji 16 listopad 2018 r.
  f) Miejsce transakcji XNCO, Rynek NewConnect

  * Niepotrzebne skreś lić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:EBC Solicitors SA
ISIN:PLEBCSL00011
NIP:525 23 82 713
EKD: 69.10 działalność prawnicza
Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B 00-131 Warszawa
Telefon:+48 22 4192070
www:www.ebcsolicitors.pl
Komentarze o spółce EBC SOLICITORS
2020-05-27 23-05-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649