Raport.

DROZAPOL-PROFIL SA (14/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Drozapol-Profil S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że w dniu 07.08.2018 r. Pan Bożydar Dubalski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31.08.2018 r..

Zgodnie z treścią złożonej rezygnacji, przyczyna jej złożenia spowodowana jest pogarszającym się stanem zdrowia, a tym samym niemożnością pełnego zaangażowania się w sprawowanie pełnionej dotychczas funkcji.
Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękuje Panu Bożydarowi Dubalskiemu za jego zaangażowanie oraz wkład, który wniósł w działalność Spółki, w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A..
Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Drozapol-Profil SA
ISIN:PLDRZPL00032
NIP:554-00-91-670
EKD: 46.72 sprzedaż hurtowa metali i rud metali
Adres: ul. Toruńska 298a 85-880 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 3260900
www:www.drozapol.pl
Kalendarium raportów
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce DROZAPOL-PROFIL
2021-08-04 21-08-48
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor