Raport.

DOMENOMANIA.PL SA (22/2018) Strategia spółki na lata 2018-2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki Domenomania.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym przekazuje Akcjonariuszom Spółki znowelizowaną strategię działalności i rozwoju Spółki na lata 2018-2022.
Podstawowym celem działalności Spółki jest pomnażanie kapitału i budowanie wartości dla Akcjonariuszy. Cel ów Spółka osiągnie maksymalizując efekt komercjalizacji posiadanych aktywów oraz rozwijając nowatorskie kierunki.
Główne cele strategiczne dla Spółki to:
1) Kontynuacja dotychczasowej działalności w zakresie hostingu, rejestracji i utrzymania domen internetowych; nowelizacja modelu działania i wprowadzenie elementów synergii z pozostałymi kierunkami działalności.
2) Rozwój działalności w kierunku inkubowania i akceleracji nowatorskich projektów o zasięgu globalnym, związanych z technologią blockchain.
3) Uzyskanie stosownych zezwoleń, licencji i uprawnień do prowadzenia działalności inwestycyjnej w zakresie technologii blockchain oraz tokenów opartych o tę technologię.
4) Prowadzenie działań mające na celu powołanie izby handlowej, służącej wymianie wiedzy, kapitału i technologii, mającej stanowić most technologiczny i platformę współpracy między Europą a Azją w zakresie technologii blockchain, popularyzacji tejże technologii oraz jej wykorzystania do optymalizacji procesów biznesowych.
5) Ekspansja działalności na rynki zagraniczne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Domenomania.pl SA
ISIN:PLDMNMN00016
NIP:895-18-85-344
EKD: 63.11 przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych
Adres: ul. Legnicka 56 54-204 Wrocław
Telefon:+48 71 7262245
www:www.domenomania.pl
Komentarze o spółce DOMENOMANIA.PL
2018-03-27 15:31:28
juszko
nowy właściciel spółki: https://mobilum.com/ - zaczyna się robić ciekawie
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor