Raport.

DOMENOMANIA.PL SA (4/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 07 marca 2018 r. Emitent otrzymał rezygnację Pana Przemysława Federowicza z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza DOMENOMANIA.PL S.A., dziękują Panu Przemysławowi Federowiczowi za zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie Emitent informuje, iż podejmie wszelkie czynności celem uzupełnienia składu organu nadzorczego Emitenta.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Domenomania.pl SA
ISIN:PLDMNMN00016
NIP:895-18-85-344
EKD: 63.11 przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych
Adres: ul. Legnicka 56 54-204 Wrocław
Telefon:+48 71 7262245
www:www.domenomania.pl
Komentarze o spółce DOMENOMANIA.PL
2018-03-27 15:31:28
juszko
nowy właściciel spółki: https://mobilum.com/ - zaczyna się robić ciekawie
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649