Raport.

DOM DEVELOPMENT SA (9/2018) Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 7 marca 2018 roku podjął uchwałę nr 01/03/18 w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2017 oraz o przeznaczenie części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Spółki wnioskuje, aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A. łączną kwotę 189.000.007,20 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedem złotych dwadzieścia groszy), w tym:
- zysk netto Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 186.112.545,02 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów sto dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych dwa grosze) oraz
- część kapitału zapasowego pochodzącą z zysku z lat ubiegłych w kwocie 2.887.462,18 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote osiemnaście groszy),
tj. 7,60 zł (słownie: siedem złotych sześćdziesiąt groszy) na każdą akcję.
Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki proponuje ustalić 26 czerwca 2018 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić 4 lipca 2018 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Dom Development SA
ISIN:PLDMDVL00012
NIP:525-14-92-233
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: Plac Piłsudskiego 3 00-078 Warszawa
Telefon:+48 22 3516878
www:www.domdevelopment.pl
Kalendarium raportów
2020-05-06Raport za I kwartał
2020-08-25Raport półroczny
2020-11-04Raport za III kwartał
Komentarze o spółce DOM DEVELOPMENT
2020-04-09 03-04-30
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649