Raport.

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SA (14/2018) Płatność odsetek od obligacji serii A

Zarząd Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 31 lipca 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii A. Tym samym w dniu 31 lipca 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji serii A.
Wypłata odsetek została dokonana przelewem na rachunek bankowy Obligatariusza wskazany w formularzu przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Dolnośląskie Centrum Deweloperskie SA
ISIN:PLTERRA00016
NIP:5213507866
EKD: 70.2 doradztwo związane z zarządzaniem
Adres: ul.Racławicka 15-19/705 53-149 Wrocław
Telefon:+48 71 7357005
www:www.dcdsa.pl
Komentarze o spółce Dolnośląskie Cen...
2021-02-28 10-02-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649