Raport.

DIGITAL AVENUE SA (5/2018) Korekta raportu rocznego za 2017 r.

Emitent informuje, że w sprawozdaniu Zarządu z działalności w 2017 r., przekazanym do wiadomości publicznej raportem nr 3/2018 dnia 21 marca 2018 r., występuje błąd polegający na nieprawidłowym określeniu składu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do dnia 26 kwietnia 2017 r. W w/w sprawozdaniu w składzie Rady Nadzorczej nie został wymieniony Pan Roman Bryś , który faktycznie wchodził w skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r. , natomiast został wymieniony Pan Marek Kamola, który w tym okresie nie był członkiem Rady Nadzorczej.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Digital Avenue SA
ISIN:PLDGTAV00013
NIP:8971729452
EKD: 22.00 działalność wydawnicza, poligraficzna i reprodukcja zapisanych nośników informacji
Adres: ul. Słomińskiego 5/131 00-195 Warszawa
Telefon:+48 22 6273758
www:www.digitalavenue.pl
Komentarze o spółce DIGITAL AVENUE
2019-03-24 04-03-39
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649