Raport.

DGA SA (23/2018) Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania

Zarząd DGA S.A. informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę podmiotów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18, działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Projekt złożony przez DGA S.A. w tym konkursie jest jedynym projektem wybranym do dofinansowania.
Przedmiotem konkursu było przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.
Projekt złożony przez DGA S.A. jako Lidera, w partnerstwie z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu pt. "Szkolenia dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III" opiewa na kwotę 5 039 959,10 zł (kwota przypadająca na DGA S.A. to min. 2 530 000 zł), w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 100%. Projekt będzie realizowany w okresie od 2 stycznia 2019 do 30 czerwca 2020 r.
Projekt obejmie wsparciem 3171 osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty z terenu województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego poprzez poprzez udział w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w terminie do 30.06.2020r.
DGA S.A. w najbliższym czasie oczekuje na podpisanie stosownej umowy w zakresie realizacji ww. projektu o czym niezwłocznie poinformuje stosownym raportem bieżącym.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:DGA SA
ISIN:PLDGA0000019
NIP:781-10-10-013
EKD: 70.22 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Towarowa 35 61-896 Poznań
Telefon:+48 61 8595900
www:www.dga.pl
gpwlink:dga.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-26Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-04-26Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce DGA
2019-03-24 04-03-30
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649