Raport.

DEKTRA SA (7/2018) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu
8 marca 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.
Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Powiadomienie o transakcjach z dnia 8 marca 2018.pdf.
Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.
Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Powiadamianie o transakcjach
  dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Maciej Stefański
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Wiceprezes Zarządu DEKTRA SA
  b) Pierwotne
  powiadomienie/zmiana Pierwotne powiadomienie
  3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej,
  prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa DEKTRA SA
  b) LEI
  4.1 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji*
  a) Opis instrumentu
  finansowego, rodzaj
  instrumentu
  Kod identyfikacyjny Akcje spółki DEKTRA SA notowane na rynku NewConnect
  PLDKTRA00013
  b) Rodzaj transakcji Zbycie
  c) Cena i wolumen
  Cena Wolumen
  11,80 PLN 55
  d) Informacje zbiorcze
  — Łączny wolumen
  — Cena 55
  11,80 PLN
  e) Data transakcji 2018-03-05


  f) Miejsce transakcji NewConnect, XNCO
  4.2 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji*
  a) Opis instrumentu
  finansowego, rodzaj
  instrumentu
  Kod identyfikacyjny Akcje spółki DEKTRA SA notowane na rynku NewConnect
  PLDKTRA00013
  b) Rodzaj transakcji Zbycie
  c) Cena i wolumen
  Cena Wolumen
  11,80 PLN
  11,70 PLN 1
  135
  d) Informacje zbiorcze
  — Łączny wolumen
  — Cena 136
  11,70 PLN
  e) Data transakcji 2018-03-06
  f) Miejsce transakcji NewConnect, XNCO
  4.3 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji*
  a) Opis instrumentu
  finansowego, rodzaj
  instrumentu
  Kod identyfikacyjny Akcje spółki DEKTRA SA notowane na rynku NewConnect
  PLDKTRA00013
  b) Rodzaj transakcji Zbycie
  c) Cena i wolumen
  Cena Wolumen
  11,80 PLN 198


  d) Informacje zbiorcze
  — Łączny wolumen
  — Cena 198
  11,80 PLN
  e) Data transakcji 2018-03-07
  f) Miejsce transakcji NewConnect, XNCO
  4.4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji*
  a) Opis instrumentu
  finansowego, rodzaj
  instrumentu
  Kod identyfikacyjny Akcje spółki DEKTRA SA notowane na rynku NewConnect
  PLDKTRA00013
  b) Rodzaj transakcji Zbycie
  c) Cena i wolumen
  Cena Wolumen
  11,80 PLN 17
  d) Informacje zbiorcze
  — Łączny wolumen
  — Cena 17
  11,80 PLN
  e) Data transakcji 2018-03-08
  f) Miejsce transakcji NewConnect, XNCO
  * --- rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju
  transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Dektra SA
ISIN:PLDKTRA00013
NIP:879-22-12-347
EKD: 46.18 działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
Adres: ul. Równinna 29-31 87-100 Toruń
Telefon:+48 56 6600861
www:www.dektra.pl
Komentarze o spółce DEKTRA
2017-12-08 18:12:34
jaro
Na waciki zabrakło?
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649