Raport.

DEKPOL SA (50/2017) Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Dekpol S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 9 października 2017 r. otrzymał od Członka Zarządu Spółki - Pana Sebastiana Barandziaka powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  Powiad omienie o transakcj i/transakcjach *, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporzą dzenia MAR

  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Sebastian Barandziak
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Członek Zarządu Dekpol S.A.
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Pierwotne powiadomienie
  3

  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa Dekpol S.A.
  b) LEI 259400GG96T088V4UG60
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcje
  KOD ISIN: PLDEKPL00032
  b) Rodzaj transakcji Nabycie
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  29,87 PLN

  400

  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena

  400
  29,87 PLN
  e) Data transakcji 201 7-10 -09
  f) Miejsce transakcji GPW - XWAR

  * Niepotrzebne skreś lić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Dekpol SA
ISIN:PLDEKPL00032
NIP:5922137980
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Gajowa 31 83-251 Pinczyn
Telefon:+48 58 5601060
www:www.dekpol.pl
gpwlink:dekpol.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-29Raport roczny
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-27Raport za III kwartał
2019-04-29Raport roczny
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce DEKPOL
2019-04-19 15-04-03
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649