Raport.

DAMF INWESTYCJE SA (17/2018) Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami emitenta w związku z procedurą scalenia akcji.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.08.2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 838/2018 w sprawie zawieszenia na Rynku NewConnet S.A obrotu akcjami Spółki, w związku ze zmianą ich artości nominalnej. Emitent informuje, że procedura scalenia akcji Spółki została wszczęta przez Zarząd w związku z treścią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08.06.2018 r.
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki nastąpi w okresie od dnia 14.08.2018 r. do dnia 27.08.2018 r. włącznie.
Wobec powyższego Zarząd Emitenta informuje, że:
1. zlecenia maklerskie na akcje Emitenta przekazane na giełdę a nie zrealizowane do dnia 13.08.2018 r. włącznie tracą ważność po zakończeniu obrotu tego dnia, oraz
2. w okresie zawieszenia obrotu akcjami Spółki zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Damf Inwestycje SA
ISIN:PLFLYPL00017
NIP:5252528128
EKD: 79.11 Działalność pośredników turystycznych
Adres: Nowogrodzka 42 00-695 Warszawa
Telefon:+48 22 2550610
www:www.damfinwestycje.pl
Komentarze o spółce DAMF INWESTYCJE
2018-01-15 20:36:24
piotr
do końca stycznia 40groszy za 1akcje
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor