Raport.

CZERWONA TOREBKA SA (2/2019) Zmiana w składzie Zarządu spółki "Czerwona Torebka" S.A.

Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") niniejszym informuje, iż:
I. dnia 11 stycznia 2019 r. Spółka otrzymała zawiadomienia:
1) o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Spółki - skierowane do Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki - przez Pana Macieja Szturemskiego,
2) o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Spółki - skierowane do Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki - przez Pana Tomasza Jurgę.
II. dnia 11 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały:
1) o zmniejszeniu liczebności Zarządu Spółki z dwóch osób do jednej, która będzie sprawować funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
2) o powołaniu Pana Mateusza Świtalskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
III. Przebieg kariery zawodowej Pana Mateusza Świtalskiego jest następujący:
1) 2011 - 2016 - "Małpka" S.A. - Członek Rady Nadzorczej;
2) 2013 - 10.01.2019 - "Czerwona Torebka" S.A. - Członek Rady Nadzorczej;
3) 2013 - 2018 - Merlin.pl S.A. - Członek Rady Nadzorczej;
4) 2015 - 10.01.2019 - Enaville Investments S.A. - Członek Rady Nadzorczej
Działalność wykonywana przez Pana Mateusza Świtalskiego nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Pan Mateusz Świtalski nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Mateusz Świtalski nie figuruje w Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Czerwona Torebka SA
ISIN:PLCRWTR00022
NIP:7781450539
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Taczaka 13 61-819 Poznań
Telefon:+48 61 6232800
www:www.czerwonatorebka.pl
Kalendarium raportów
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce CZERWONA TOREBKA
2019-06-25 08-06-31
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649