Raport.

CZERWONA TOREBKA SA (1/2019) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej "Czerwona Torebka" S.A.

Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") niniejszym informuje, iż dnia 10 stycznia 2019 r. Spółka otrzymała zawiadomienia o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki (z jednoczesną rezygnacją z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Spółki) z dniem 10 stycznia 2019 r. przez Pana Mateusza Świtalskiego, skierowane do Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Czerwona Torebka SA
ISIN:PLCRWTR00022
NIP:7781450539
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Taczaka 13 61-819 Poznań
Telefon:+48 61 6232800
www:www.czerwonatorebka.pl
Kalendarium raportów
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce CZERWONA TOREBKA
2019-06-25 07-06-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649