Raport.

CYFROWY POLSAT SA (11/2018) Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że otrzymał i przeanalizował informację przekazaną przez pełnomocnika Spółki, dotyczącą decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie ("Organ") z dnia 15 lutego 2018 r. Decyzja określa wysokość zobowiązania podatkowego Spółki z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2012 w kwocie 24,2 mln PLN powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych.
W wydanej decyzji Organ zakwestionował prawo Spółki do zastosowania zwolnienia z obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych płatności odsetkowych dokonanych w 2012 roku.
Przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. Spółka będzie odwoływać się od decyzji Organu, ze względu na posiadane opinie renomowanych podmiotów oraz nie zamierza na ten moment zawiązywać żadnych rezerw obciążających jej wynik finansowy.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Organ prowadzi czynności w analogicznym zakresie za lata 2013 i 2014. W przypadku utrzymania niekorzystnej, a zdaniem Spółki błędnej interpretacji przepisów dotyczących przedmiotu sporu, dodatkowe zobowiązania Spółki z tego tytułu odnośnie lat 2013 i 2014 mogą wynieść około 35 mln PLN, plus odsetki od zaległości podatkowych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Cyfrowy Polsat SA
ISIN:PLCFRPT00013
NIP:796-18-10-732
EKD: 61.30 działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
Adres: ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa
Telefon:+48 22 3566000
www:www.cyfrowypolsat.pl
Kalendarium raportów
2020-03-12Raport roczny
2020-05-14Raport za I kwartał
2020-08-20Raport półroczny
2020-11-10Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CYFROWY POLSAT
2018-01-23 21:38:44
Moniek
Synalek drenuje z kasy 6,5 miliona /rok a spółka od roku stoi w miejscu, pytanie jakim prawem, od razu odpowiadam - złodziejskim
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649