Raport.

CWA SA (12/2020) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd CWA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 lutego 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. złożone przez akcjonariusza Spółki Pana Mirosława Januszewskiego o zwiększeniu jego stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 5% w wyniku nabycia w dniu 13 lutego 2020 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej łącznie 360.000 akcji Spółki. Transakcja została zawarta poza systemem obrotu.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CWA SA
ISIN:PLCWA0000018
NIP:7792311244
EKD:62.09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres:ul. Górecka 30 Poznań
Telefon:+48 61 6613242
www:www.cwa.pl
Komentarze o spółce CWA
2020-06-06 18-06-03
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649