Raport.

CWA SA (11/2020) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 14 lutego 2020 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Mirosława Januszewskiego, prezesa zarządu Emitenta tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze, Spółka powzięła informację o nabyciu w dniu 13 lutego 2020 r. przez Pana Mirosława Januszewskiego 360.000 akcji Spółki. Transakcji dokonano poza systemem obrotu.
Emitent w załączeniu przekazuje skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CWA SA
ISIN:PLCWA0000018
NIP:7792311244
EKD:62.09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres:ul. Górecka 30 Poznań
Telefon:+48 61 6613242
www:www.cwa.pl

Komentarze o spółce CWA
2020-06-06 17-06-53
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649