Raport.

CWA SA (28/2018) Zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy ze spółką Quantron S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 25/2018 z dnia
17 lipca 2018 roku (dot. rozpoczęcia negocjacji mającej na celu nawiązanie współpracy ze spółką Quantron S.A.) informuje o zakończeniu negocjacji oraz zawarciu umowy ze spółką Quantron S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Quantron").
Zawarta umowa obejmuje współpracę stron w zakresie koordynowania oraz nadzorowania przez Emitenta (na stanowisku eksperta ds. wdrażania systemów informatycznych oraz inspektora nadzoru prac) prac zespołu, odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia: regionalnego projektu informatycznego wykonywanego przez spółkę Qanatron S.A na rzecz administracji publicznej
Umowa będzie zrealizowana przez Emitenta w okresie od podpisania umowy do maksymalnie 30 grudnia 2019 roku. W ocenie Emitenta zawarcie przedmiotowej umowy będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, gdyż z tytułu realizacji umowy Emitentowi przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości. 1.710.000 zł netto (słownie: jeden milion siedemset dziesięć tysięcy złotych).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CWA SA
ISIN:PLCWA0000018
NIP:7792311244
EKD:62.09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres:ul. Górecka 30 Poznań
Telefon:+48 61 6613242
www:www.cwa.pl
Komentarze o spółce CWA
2021-09-21 06-09-05
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor