Raport.

CWA SA (20/2018) Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2018 z dnia
21 czerwca 2018 roku, informuje, iż w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Emitenta powziął informację o zamknięciu kolejnej transakcji nabycia na rzecz Prezesa Zarządu akcji Emitenta. Transakcja została zawarta poza alternatywnym systemem obrotu rynkiem NewConnect na podstawie umowy cywilnoprawnej.
W konsekwencji, Prezes Zarządu nabył 100.000 akcji Emitenta od jednej osoby fizycznej, za łączną cenę wynoszącą 65.000 zł, stanowiących ok. 2,22 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz ok. 2,22 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Negocjacje z pozostałą jedną osobą fizyczną - akcjonariuszami Emitenta są kontynuowane. Emitent poinformuje odrębnym raportem o ostatecznym zakończeniu i efekcie negocjacji.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CWA SA
ISIN:PLCWA0000018
NIP:7792311244
EKD:62.09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres:ul. Górecka 30 Poznań
Telefon:+48 61 6613242
www:www.cwa.pl
Komentarze o spółce CWA
2019-04-20 15-04-06
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649