Raport.

CWA SA (4/2018) Negocjacje realizacji projektu "Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego"

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej:"Emitent" ,"Spółka" ) informuje, iż prowadzi negocjacje (dalej: "Negocjacje"), których stroną są m.in.: spółka Euro Innowacje sp. z o.o. jako Partner wiodący , Emitent jako Partner oraz jednostki samorządu terytorialnego ("JST") Gmina Czarnków, Gmina Miasta Czarnków, Gmina Trzcianka, Gmina Powiat Chodzieski, Gmina Miejska w Chodzieży, Powiat Pilski, Gmina Miasteczko Krajeńskie
w sprawie projektu o nazwie:
"Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego,
pilskiego i chodzieskiego" (dalej: "Projekt" ) realizowanego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - POWR.02.18.00-IP.01- 00-002/17.
Zadania zaplanowane do realizacji przez ww. instytucje w ramach Projektu obejmują:
• Elektronizację procesu obsługi dla podatków i opłat w urzędach JST, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa
dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 7 urzędach JST,
• Wdrożenie rozwiązań w 7 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji
o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję,
• Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 7 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców
i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta,
• Doskonalenie kompetencji kadr z 7 urzędów JST w obszarze podatków i opłat,
• Doskonalenie kompetencji kadr z 7 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami,
• Doskonalenie kompetencji kadr z 7 urzędów JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności
zarządzania usługami dziedzinowymi.
Zadania Emitenta jako Partnera będą obejmowały koordynację Projektu w aspekcie techniczno-organizacyjnym, organizację szkoleń oraz wsparcie Partnera wiodącego w zakresie realizowanych rozliczeń Projektu.
Wartość realizowanego Projektu nie powinna przekroczyć kwoty 1.399.670,40 zł.
Emitent poinformuje odrębnym raportem o zakończeniu i efekcie Negocjacji.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CWA SA
ISIN:PLCWA0000018
NIP:7792311244
EKD:62.09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres:ul. Górecka 30 Poznań
Telefon:+48 61 6613242
www:www.cwa.pl
Komentarze o spółce CWA
2020-04-02 09-04-07
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649