Raport.

CUBE.ITG SA W RESTRUKTURYZACJI (32/2018) Odstąpienie od przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości przez jednostkę zależną - Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą we WrocławiuOdstąpienie od przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości przez

Cube.itg S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 2018 roku Zarządca jednostki zależnej - Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu, za zgodą Sędziego Komisarza, wyrażoną w Postanowieniu z dnia 9 sierpnia 2018 r. złożyła podmiotowi trzeciemu "Kupującemu" oświadczenie o odstąpieniu od przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości, o zawarciu której Spółka informowała w reporcie bieżącym nr 50/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku.
Ponadto Cube.itg S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 września 2018r. Zarządca jednostki zależnej - Data Techno Park Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu złożyła do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wchodzącej w skład masy sanacyjnej jednostki zależnej (dalej "Wniosek"). W uzasadnieniu Wniosku Zarządca wskazała m.in.:
1.że sprzedaż tej nieruchomości jest niezbędna do skutecznego przeprowadzenia postępowania sanacyjnego Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji,
2.możliwość uzyskania środków, które będą mogły zostać przeznaczone na rozwój Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji po jej sprzedaży.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CUBE.ITG SA
ISIN:PLMCINT00013
NIP:898-001-57-75
EKD: 62:20 działaność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
Adres: ul. Długosza 60 51-162 Wrocław
Telefon:+48 71 7972666
www:www.cubeitg.pl
gpwlink:cube-itg.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce CUBE.ITG
2019-04-20 15-04-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649