Raport.

CPD SA (31/2018) Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta

Zarząd spółki CPD S.A. ("Emitent") informuje, że spółka zależna Emitenta 5/92 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie ("Sprzedający") 31 lipca 2018 roku zawarła warunkową przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki nr 92/2, nr obrębu 2-09-09 o powierzchni 30.594 m2, położonej w Warszawie, dzielnicy Ursus ("Umowa") na rzecz firmy UDI Tau spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Nabywca").
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest pod tereny mieszkaniowo-usługowe.
Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została ustalona na kwotę ok. 50.016.000 złotych ("Cena").
Nabywca uiścił zaliczkę w wysokości 10% Ceny. Celem zabezpieczenia zwrotu zaliczki przez Sprzedającego, ustanowił on hipotekę na udziale w nieruchomości do kwoty stanowiącej równowartość 200% zaliczki oraz dobrowolnie poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 KPC co do obowiązku zwrotu jednokrotności zaliczki.
Zapisy Umowy zawarte przez Strony Umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CPD SA
ISIN:PLCELPD00013
NIP:6772286258
EKD: 41 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Cybernetyki 7B 02-677 Warszawa
Telefon:+48 22 3210500
www:www.cpdsa.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-25Raport za III kwartał
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CPD
2021-07-29 04-07-51
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor