Raport.

CORELENS SA (10/2018) Odwołanie Członka Zarządu

Zarząd Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 07.05.2018 roku, podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Pawła Ostaszewskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Uchwała w sprawie odwołania weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Decyzja Rady Nadzorczej została podjęta zgodnie z jej uprawnieniami wynikającymi z §13, ustęp 1, podpunkt a) statutu Spółki Corelens S.A.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Corelens SA
ISIN:PLCRLNS00018
NIP:5242756595
EKD: 47.92 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Adres: ul. Modlińska 190 03-119 Warszwa
Telefon:+48 22 350 745
www:www.corelens.pl
Komentarze o spółce CORELENS
2019-05-20 05-05-56
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649