Raport.

CORELENS SA (3/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 33 1/3% udziału w głosach

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie), Zarząd CORELENS S.A. informuje, że w dniu 29 stycznia 2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy Corelens Spółka Akcyjna oraz przekroczeniu przez strony porozumienia progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu CORELENS S.A., o którym mowa w art. 69 Ustawy o ofercie.
Wskazane powyżej "Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy Corelens Spółka Akcyjna oraz przekroczeniu przez Strony Porozumienia progów, o których mowa w art. 69 Ustawy o ofercie w związku z zawarciem porozumienia" stanowi załącznik do raportu.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Corelens SA
ISIN:PLCRLNS00018
NIP:5242756595
EKD: 47.92 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Adres: ul. Modlińska 190 03-119 Warszwa
Telefon:+48 22 350 745
www:www.corelens.pl
Komentarze o spółce CORELENS
2019-03-24 04-03-03
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649