Raport.

COMPERIA.PL SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) ("Rozporządzenie"), o terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2020 roku.
I. Raporty kwartalne:
1) skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - 21 maja 2020 r.;
2) skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - 5 listopada 2020 r.
W związku z rezygnacją z przekazywania jednostkowych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2020 roku, skonsolidowane raporty kwartalne za te okresy będą zawierać kwartalne informacje finansowe o treści wymaganej zgodnie z § 62 ust. 1 i 2 Rozporządzenia.
II. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. - 24 września 2020 r.
W związku z rezygnacją z przekazywania jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. skonsolidowany raport półroczny za ten okres będzie zawierać informacje o treści wymaganej zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.
III. Raporty roczne:
1) jednostkowy raport roczny za 2019 r. - 10 marca 2020 r.;
2) skonsolidowany raport roczny za 2019 r. - 10 marca 2020 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Comperia.pl SA
ISIN:PLCOMPR00010
NIP:951-220-98-54
EKD: 63.12 działalność portali internetowych
Adres: ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa
Telefon:+48 22 6429119
www:www.comperia.pl
Kalendarium raportów
2020-09-24Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce COMPERIA.PL
2020-06-02 06-06-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649