Raport.

COMPERIA.PL SA (36/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl S.A. w dniu 1 sierpnia 2018 roku

Zarząd Comperia.pl S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 sierpnia 2018 r. ("NWZ"):
1. Marek Dojnow posiadał 408 862 głosy, co stanowiło 48,05% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 14,38% ogólnej liczby głosów;
2. Adam Jabłoński posiadał 272 572 głosy, co stanowiło 32,04% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 9,59% ogólnej liczby głosów;
3. AKTIVIST Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 140 207 głosów, co stanowiło 16,48% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 4,93% ogólnej liczby głosów

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Comperia.pl SA
ISIN:PLCOMPR00010
NIP:951-220-98-54
EKD: 63.12 działalność portali internetowych
Adres: ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa
Telefon:+48 22 6429119
www:www.comperia.pl
Kalendarium raportów
2021-09-23Raport półroczny
2021-11-04Raport za III kwartał
2021-09-23Raport półroczny
2021-11-04Raport za III kwartał
Komentarze o spółce COMPERIA.PL
2021-08-04 20-08-49
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor