Raport.

COMPERIA.PL SA (18/2018) Udzielenie pożyczki spółce zależnej

Zarząd Comperia.pl S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 lutego 2018 r. Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. ("CU") - jednostka zależna od Spółki, zawarła umowę pożyczki z Akcjonariuszem Spółki ("Pożyczka"). Pożyczka opiewa na wartość 1 000 000 zł. Termin zwrotu Pożyczki określony jest na 30 września 2018 roku. Pożyczka jest oprocentowana wg stopy stałej na warunkach rynkowych typowych dla tego typu finansowania. Zabezpieczeniem spłaty Pożyczki jest oświadczenie CU w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.
Pożyczka związana jest głównie z finansowaniem rozwoju Spółki oraz CU.
W wyniku przeprowadzonej analizy, Spółka uznała, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Comperia.pl SA
ISIN:PLCOMPR00010
NIP:951-220-98-54
EKD: 63.12 działalność portali internetowych
Adres: ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa
Telefon:+48 22 6429119
www:www.comperia.pl
Kalendarium raportów
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce COMPERIA.PL
2019-06-25 08-06-12
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649