Raport.

COMP SA (34/2018) Częściowy wykup obligacji serii I/2017

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), informuje że w dniu 30 lipca 2018 roku Spółka dokonała częściowego wykupu obligacji na okaziciela serii oznaczonej jako I/2017, kod ISIN PLCMP 0000066 wyemitowanych w łącznej liczbie 36.000 (trzydziestu sześciu tysięcy) sztuk (dalej: "Obligacje"). Wykup nastąpił poprzez zapłatę raty wykupu w kwocie 250,00 (dwustu pięćdziesięciu) złotych na każdą Obligację tj. zapłatę łącznej kwoty 9.000.000,00 (dziewięciu milionów) złotych. Zmianie uległa wartość nominalna każdej z Obligacji, która przed wykupem wynosiła 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych a obecnie wynosi 750,00 (siedemset pięćdziesiąt) złotych. Obowiązkowy wcześniejszy wykup nastąpił zgodnie z paragrafem 10 warunków emisji Obligacji i w terminie w nich wskazanym w warunkach oraz zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Comp SA
ISIN:PLCMP0000017
NIP:522-00-01-694
EKD: 72.10 doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
Adres: ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa
Telefon:+48 22 5703800
www:www.comp.com.pl
Kalendarium raportów
2020-08-31Raport półroczny
2020-11-23Raport za III kwartał
Komentarze o spółce COMP
2020-05-29 21-05-09
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649