Raport.

COMECO SA (11/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.08.2018 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 sierpnia 2018 r.
Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJACYCH
  CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW
  NA NAD ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU COMECO S.A.
  W DNIU 2 SIERPNIA 2018 R.


  Zarząd COMECO S.A. z siedzibą w Płocku („Emitent”) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających
  co najmniej 5% liczby głosów na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzaniu Emitenta w dniu 2
  sierpnia 2018 r.


  1. Jerzy Komosiński

  Liczba zarejestrowanych na NWZ akc ji: 9.500.000
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 9.500.000
  Udział głosów z zarejestrowanych akcji w ogólnej liczbie głosów [%]: 77,87 %
  Udział głosów z zarejestrowanych akcji w liczbie głosów na NWZ [%]: 100,00 %
  _______________________ _______________________________________________________________________________________

  Ogólna liczba akcji: 12.200.000
  Liczba akcji biorących udział w NWZ: 9.500.000
  Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym [%]: 77,87 %

  Og ólna liczba głosów: 12.200.000
  Liczba głosów biorących udział w NWZ: 9.500.000
  Procentowy udział tychże głosów w ogólnej liczbie głosów [%]: 77,87 %


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Comeco SA
ISIN:PLCOMEC00016
NIP:7743196808
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: Pl. Narutowicza 1 09-400 Płock
Telefon:+ 48 24 235696
www:www.comeco.pl
Komentarze o spółce COMECO
2021-08-04 21-08-53
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor