Raport.

COLUMBUS ENERGY SA (7/2019) Nabycie obligacji serii A w celu umorzenia

Zarząd Columbus Energy S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu 11 lutego 2019 roku otrzymał obustronnie podpisaną, zawartą pomiędzy Spółką jako kupującym a sprzedającym, umowę sprzedaży w celu umorzenia 300 szt. (trzystu sztuk) obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę, należących do sprzedającego, zdematerializowanych, oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLSTIGR00038 („Obligacje”). Łączna cena sprzedaży Obligacji wynosi 305.220,00 zł (trzysta pięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100). Spółka nabyła Obligacje w celu ich umorzenia, zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach.
Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Columbus Energy SA
ISIN:PLSTIGR00012
NIP:9452169216
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 31-211 Kraków
Telefon:+48 12 3073090
www:www.columbusenergy.pl
Komentarze o spółce COLUMBUS ENERGY
2018-08-18 21:16:45
Kula
Raport za II kwartał 2018 r. jest dobry. Spółka stabilna. Jest dobrze. Będzie rosło.
2018-09-21 18:26:03
ojej
Super. Umowa z Viessmann 21 września 2018 roku to duży krok
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649