Raport.

COLUMBUS ENERGY SA (2/2018) Podpisanie umowy kredytu odnawialnego z BOŚ S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 8 marca 2018 roku podpisał umowę kredytu odnawialnego (dalej: Umowa) z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredyt jest kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym na kwotę 1 300 000,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100) i przeznaczony będzie na finansowanie bieżącej działalności Emitenta wynikającej z realizacji przez Spółkę instalacji fotowoltaicznych, w szczególności na zakup komponentów instalacji fotowoltaicznych.
Kredyt jest zabezpieczony, a oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Datą końcową okresu wykorzystania kredytu jest 07.03.2019 r.
Przedmiotowa umowa umożliwia Emitentowi zintensyfikowanie działań sprzedażowych, a tym samym będzie miała wpływ na realizacje przychodów i powiększenie zysku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Columbus Energy SA
ISIN:PLSTIGR00012
NIP:9452169216
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 31-211 Kraków
Telefon:+48 12 3073090
www:www.columbusenergy.pl
Komentarze o spółce COLUMBUS ENERGY
2018-08-18 21:16:45
Kula
Raport za II kwartał 2018 r. jest dobry. Spółka stabilna. Jest dobrze. Będzie rosło.
2018-09-21 18:26:03
ojej
Super. Umowa z Viessmann 21 września 2018 roku to duży krok
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649