Raport.

COLUMBUS ENERGY SA (9/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki COLUMBUS ENERGY S.A.

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 2 marca 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 177/2018 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki COLUMBUS ENERGY S.A.
Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 4.535 (cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć) obligacji na okaziciela serii D spółki COLUMBUS ENERGY S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Columbus Energy SA
ISIN:PLSTIGR00012
NIP:9452169216
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 31-211 Kraków
Telefon:+48 12 3073090
www:www.columbusenergy.pl
Komentarze o spółce COLUMBUS ENERGY
2018-08-18 21:16:45
Kula
Raport za II kwartał 2018 r. jest dobry. Spółka stabilna. Jest dobrze. Będzie rosło.
2018-09-21 18:26:03
ojej
Super. Umowa z Viessmann 21 września 2018 roku to duży krok
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649