Raport.

COLIAN HOLDING SA (34/2018) Złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji Colian Holding S.A.

Zarząd Colian Holding S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 lipca 2018 r., w wykonaniu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A., Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Colian Holding SA
ISIN:PLJTRZN00011
NIP:554-030-91-46
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (HEAD OFFICES) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Zdrojowa 1 62-860 Opatówek
Telefon:+48 62 5903300
www:www.colian.pl
Komentarze o spółce COLIAN HOLDING
2021-07-29 04-07-27
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor