Raport.

COLIAN HOLDING SA (23/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.06.2018 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Colian Holding S.A. przekazuje Listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów w Walnym Zgromadzeniu Colian Holding S.A.
  w dniu 11.06.2018 roku
  Lp.

  Nazwa
  uczestnika Siedziba/adres

  uczestnika Liczba
  akcji
  imiennych Liczba
  akcji na
  okaziciela Ilo
  ść
  g
  osów % udzia


  w ogólnej

  liczbie
  akcji % udzia

  w ogólnej
  liczbie g
  osów

  1.
  ALLUMAINVEST sp. z o.o.
  ul. Majkowska 32 62-800 Kalisz
  0 70 558 820

  70 558 820

  44,57

  44,55

  2.
  IPOPEMA 21 FIZ Aktywów
  ul. Pró żna 9 Warszawa
  0 63 105 397

  63 105 397

  39,86

  39,84
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Colian Holding SA
ISIN:PLJTRZN00011
NIP:554-030-91-46
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (HEAD OFFICES) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Zdrojowa 1 62-860 Opatówek
Telefon:+48 62 5903300
www:www.colian.pl
Komentarze o spółce COLIAN HOLDING
2019-10-14 03-10-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649