Raport.

COLIAN HOLDING SA (2/2018) Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych

Zarząd Colian Holding S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje, iż w dniu 20.12.2017 roku Dom Inwestycyjny Erste Securities Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dokonał przeniesienia na Spółkę własności 117.700 sztuki akcji Spółki o wartości nominalnej 0,15 zł każda, skupionych w okresie od 1.09.2017 roku do dnia 19.12.2017 roku o czym Emitent poinformował raportem bieżącym o numerze 38/2017 (część), 42, 44, 45, 49, 50, 51/2017 oraz 1/2018.
Nabyte akcje stanowią 0,06 % kapitału zakładowego i dają 117.700 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,06 % udziału we wszystkich głosach na walnym zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena zakupionych akcji wyniosła 3,13 zł za jedną akcję.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Colian Holding SA
ISIN:PLJTRZN00011
NIP:554-030-91-46
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (HEAD OFFICES) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Zdrojowa 1 62-860 Opatówek
Telefon:+48 62 5903300
www:www.colian.pl
Komentarze o spółce COLIAN HOLDING
2019-06-26 01-06-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649