Raport.

COGNOR HOLDING SA (50/2018) Notyfikacja osoby zarządzającej o nabyciu akcji Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
COGNOR HOLDING S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 6 grudnia 2018 roku otrzymał od pełnomocnika Prezesa Zarządu Pana Przemysława Sztuczkowskiego notyfikację o nabyciu przez PS Holdco Spółka z o.o. - spółkę zależną od Pana Przemysława Sztuczkowskiego w dniu 5 grudnia 2018 roku 267 500 szt. akcji Emitenta.
Dokument notyfikacji w załączeniu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Powiado mienie o transakcji/ transakcjach *, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

  1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko związanej

  a) Nazwa PRZEMYSŁAW SZTUCZKOWSKI

  2. Powód zgłoszenia

  a) Stanowisko/
  status

  PREZES ZARZĄDU

  b) Pierwotne zawia-
  domienie/
  Korekta

  PIERWOTNE
  3.

  Szczegóły dotyczące Emitenta
  a) Nazwa

  COGNOR HOLDING SA
  b) LEI

  2594005SR5W00MCTG921

  4. 1.

  Szczegóły transakcji: sekcja ma być powtórzona dla (I) każdego rodzaju instrumentu, (II) każdego
  rodzaju transakcji, (III) każdej daty i (IV) każdego miejsca, w którym transakcje zostały przepro-
  wadzone

  a)


  Opis instrumentu, ro-
  dzaj instrumentu,
  Kod identyfikacyjny
  AKCJE COGNO R HOLDING SA
  ISIN PLCNTSL00014

  b) Rodzaj transakcji NABYCIE
  Nabycia dokonało PS HOLDCO Spółka z o.o. – spółka zależna od Pana
  Przemysława Sztuczkowskiego
  c)

  Cena i wolumen*
  CENA WOLUMEN

  1 , 87 PLN

  267 500
  d)  informacje zbiorcze
  - łączny wolumen
  - cena :


  267 500
  1, 87 PLN

  e)  Data transakcji
  2018. 1 2 . 05
  f)  Miejsce transakcji
  GPW, XWAR


  Dariusz Brodecki
  radca prawny


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Cognor Holding SA
ISIN:PLCNTSL00014
NIP:584-030-43-83
EKD: 51.54 handel hurtowy wyrobami przemysłu hutnictwa żelaza
Adres: ul. Zielona 26 42-360 Poraj
Telefon:+48 34 3160110
www:www.cognor.pl
Kalendarium raportów
2019-08-14Raport półroczny
2019-10-31Raport za III kwartał
2019-08-14Raport półroczny
Komentarze o spółce COGNOR HOLDING
2019-05-22 18-05-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649