Raport.

CIECH SA (3/2018) Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd Ciech S.A. ("Emitent"), działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) informuje, że w dniu 6 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem 12 marca 2018 r. Pana Krzysztofa Szlagę do Zarządu Emitenta, jako Członka Zarządu.

Wykształcenie
• 2000-2001 University of Applied Sciences w Kiel w Niemczech, Wydział Ekonomii,
specjalność: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
• 1995-2001 Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Finansów i Bankowości,
specjalność: Bankowość
• 2000 Akademia Ekonomiczna w Krakowie, English Track Programme: Polska - Ekonomia w procesie transformacji, studia w języku angielskim, Wydział Międzynarodowego Zarządzania
Doświadczenie zawodowe
• 2013 - 02.2018 Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. - Prezes Zarządu
(wcześniej Zastępca Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji)
• 2010 - 2012 RUCH S.A. - Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
• 2008 - 2010 CTL Logistics S.A. - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem
Dostaw
• 2005 - 2008 Roland Berger Strategy Consultants Sp. z o.o. - Project Manager
• 2004 - 2005 Ernst & Young Audit Spółka z o.o. - Audit Senior
• 2001 - 2004 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Monachium - Audit Senior

Pan Krzysztof Szlaga nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ciech SA
ISIN:PLCIECH00018
NIP:118-00-19-377
EKD: 51.70 pozostały handel hurtowy
Adres: ul. Wspólna 62 00-684 Warszawa
Telefon:+48 22 6391000
www:www.ciechgroup.com
Kalendarium raportów
2020-03-31Raport roczny
2020-05-27Raport za I kwartał
2020-09-08Raport półroczny
2020-11-18Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CIECH
2020-02-25 00-02-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649