Raport.

CI GAMES SA (2/2019) Utworzenie odpisu aktualizującego na utratę wartości prac rozwojowych

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że po przeprowadzeniu testu na utratę wartości prac rozwojowych dotyczących produkcji gry "Sniper Ghost Warrior 3", zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 36, w dniu 15 marca 2019 r. podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego na utratę wartości prac rozwojowych w wysokości 12,2 mln zł. Odpis zostanie ujęty w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2018 oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CI Games za rok 2018 w pozycji "Pozostałe koszty operacyjne". Odpis ten jest operacją księgową niemającą wpływu na przepływy finansowe ani na stan gotówki w Spółce.
Pierwotnie Spółka przyjęła 2,5 mln sztuk jako podstawę wyznaczenia jednostkowego kosztu amortyzacji gry "Sniper Ghost Warrior 3". Na dzień 31 grudnia 2018 r. ilość sprzedanych sztuk tej gry wyniosła ponad 1,3 mln. Na tej podstawie Zarząd Spółki podjął decyzję o przyjęciu 2 mln sztuk jako nowy łączny nakład będący podstawą do wyliczania amortyzacji od 2019 r.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CI Games, w których ujęto ww. odpis, są przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CI Games SA
ISIN:PLCTINT00018
NIP:118-158-57-59
EKD: 36.50 produkcja gier elektronicznych, w tym komputerowych
Adres: ul. Puławska 182 02-670 Warszawa
Telefon:+48 22 7183500
www:www.cigames.com
gpwlink:cigames.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-08-29Raport półroczny
2019-11-21Raport za III kwartał
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-08-29Raport półroczny
2019-03-26Raport roczny
Komentarze o spółce CI GAMES
2019-03-23 23-03-41
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649