Raport.

CHEMOSERVIS-DWORY SA (45/2018) Raport bieżący: RB 45/2018 - Informacja o złożeniu przez zarząd Emitenta zawiadomienia do Prokuratury dotyczącego działań TNS na szkodę Spółki

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 30 lipca 2018 roku złożył w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, Wydziale ds. walki z przestępczością gospodarczą zawiadomienie o możliwości usiłowania popełnienia przestępstwa z art. 286 kk w zw. z art. 294 kk i 13 kk, przez tymczasowego nadzorcę sądowego Dariusza S. wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie.
Podstawą złożenia zawiadomienia było dokonanie rażącą niskiej wyceny majątku Spółki w raporcie sporządzonym przez TNS. Według dokumentacji posiadanej przez zarząd Spółki w przypadku przyjęcia tego raportu, akcjonariusze i wierzyciele Spółki zostaliby pokrzywdzeni na kwotę nie mniejszą niż 18,0 milionów PLN.
O fakcie złożenia zawiadomienia o możliwości usiłowania popełnienia przestępstwa zostali powiadomieni: Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie oraz Śląski Zamiejscowy Departament ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.
Podpisane: Zarząd Spółki

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Chemoservis-Dwory SA
ISIN:PLCHMDW00010
NIP:5491911468
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim
Telefon:+48 33 8472062
www:www.chemoservis.pl
gpwlink:chemoservis.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-03-31Raport za I kwartał
2019-04-26Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-04-26Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce CHEMOSERVIS-DWORY
2018-04-24 10:00:15
złodziej
ZŁODZIEJ
2018-04-27 13:09:55
ISKIERKA
I TAK CIE DOJDZIEMY
2018-04-27 13:29:46
ISKIERKA
ZNASZ TAKIE SLOWO,, lincz''
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649