Raport.

CHEMOSERVIS-DWORY SA (11/2018) Częściowy wykup obligacji serii A Emitenta, wypłata odsetek

Zarząd Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 10/2018
z dnia 6 marca 2018 roku informuje, że dnia 7 marca 2018 roku Emitent przekazał do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. środki finansowe na częściowy wykup Obligacji serii A Emitenta oraz wypłatę odsetek od Obligacji. W dniu 7 marca 2018 roku zostały wypłacone wszystkim Obligatariuszom odsetki od Obligacji serii A za ostatni okres odsetkowy (szósty), w wysokości 35,98 zł na obligację, w łącznej wysokości 109.127,34 zł. Emitent przekazał również środki finansowe na częściowy wykup 3.033 szt. Obligacji w wysokości nominalnej po 270,00 zł na jedną Obligację, w łącznej wysokości nominalnej 818.910,00 zł. Świadczenie z tytułu częściowego wykupu obligacji zostało przekazane Obligatariuszom w dniu dzisiejszym.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Chemoservis-Dwory SA
ISIN:PLCHMDW00010
NIP:5491911468
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim
Telefon:+48 33 8472062
www:www.chemoservis.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CHEMOSERVIS-DWORY
2018-04-24 10:00:15
złodziej
ZŁODZIEJ
2018-04-27 13:09:55
ISKIERKA
I TAK CIE DOJDZIEMY
2018-04-27 13:29:46
ISKIERKA
ZNASZ TAKIE SLOWO,, lincz''
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649