Raport.

CHEMOSERVIS-DWORY SA (10/2018) Informacja dotycząca wykupu obligacji serii A Emitenta

Zarząd Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że zgodnie z Warunkami Emisji Trzyletnich Obligacji serii A Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A., w dniu 6 marca 2018 roku przypada termin wykupu Obligacji serii A Emitenta. Zgodnie z raportami bieżącymi o nr 21/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r, 27/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. oraz 9/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych obligacji serii A wynosiła 15 mln PLN, z czego obligacje o wartości nominalnej 11,97 mln PLN zostały wykupione przed terminem. Na dzień 6 marca 2018 r. pozostało do wykupu 3.033 szt. obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej 3.033.000,00 PLN wraz z odsetkami za ostatni okres odsetkowy w wysokości 35,98 PLN na obligację, w łącznej wysokości 109.127,34 PLN.
Emitent informuje, że z uwagi na nieprzewidziane opóźnienie w płatnościach kontrahenta, dokona wykupu przedmiotowych obligacji po terminie zapadalności, sukcesywnie ze środków z bieżących przepływów operacyjnych. Kwota spłaty zostanie powiększona o odsetki ustawowe naliczone za pełen okres opóźnienia w spłacie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Chemoservis-Dwory SA
ISIN:PLCHMDW00010
NIP:5491911468
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim
Telefon:+48 33 8472062
www:www.chemoservis.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CHEMOSERVIS-DWORY
2018-04-24 10:00:15
złodziej
ZŁODZIEJ
2018-04-27 13:09:55
ISKIERKA
I TAK CIE DOJDZIEMY
2018-04-27 13:29:46
ISKIERKA
ZNASZ TAKIE SLOWO,, lincz''
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649