Raport.

CENTURION FINANCE ASI SA (2/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Postawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Centurion Finance ASI S.A. (dalej "Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Emitenta w Katowicach przy ul. A. Zająca 22.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centurion Finance SA
ISIN:PLSTRGM00014
NIP:894-302-31-31
EKD: 58.2 działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
Adres: ul. Aleksandra Zająca 22 40-749 Katowice
Telefon:+48 32 7439134
www:www.centurionsa.pl
Komentarze o spółce CENTURION FINANCE
2020-11-29 18-11-45
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649