Raport.

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (67/2018) Zawarcie pomiędzy spółką zależną a PKO BP S.A. aneksu do umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych.

AW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2018 Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu w dniu 20 listopada 2018 roku przez GET EnTra sp. z o.o. ("Spółka zależna") z PKO BP S.A. ("Bank") aneksu ("Aneks") do Umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych ("Umowa ramowa").
Przedmiotowy Aneks wprowadził termin obowiązywania limitu gwarancyjnego udzielonego przez Bank w ramach Umowy ramowej. Limit obowiązuje do dnia 30 października 2019 roku.
Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centrum Nowoczesnych Technologii SA
ISIN:PLERGPL00014
NIP:644-001-18-38
EKD: 45.11 rozbiórka i burzenie budynków, roboty ziemne; budownictwo ogólne i inzynieria lądowa, budowa autostrad i dróg; 45.21, 45.23
Adres: ul. Partyzantów 11 41-200 Sosnowiec
Telefon:+48 32 2944011
www:www.cntsa.pl
gpwlink:centrum-nowoczesnych-technologii.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-26Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-04-26Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
2019-04-24Raport roczny
Komentarze o spółce CENTRUM NOWOCZESNY...
2019-04-22 14-04-55
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649