Raport.

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (24/2018) Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 22 października 2018 r. został zawarty aneks do umowy z dnia 30 czerwca 2016 r. pomiędzy Spółką jako zleceniodawcą oraz ALAB Laboratoria spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako zleceniobiorcą. Przedmiotem umowy jest stałe odpłatne świadczenie na rzecz Spółki usług medycznych w zakresie badań laboratoryjnych. O zawarciu tej umowy Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 16/2016.
Na mocy podpisanego aneksu Strony postanowiły wydłużyć okres obowiązywania umowy do dnia 31 sierpnia 2021 r. oraz zmienić cennik badań laboratoryjnych ze skutkiem od dnia 1 września 2018 r. (nowy cennik przewiduje niższe ceny badań laboratoryjnych).
Ostateczna wartość aneksu i umowy uzależniona będzie od liczby badań laboratoryjnych zleconych w oparciu o umowę. Zarząd Spółki szacuje, że w okresie, którego dotyczy aneks, tj. od września 2018 r. do sierpnia 2021 r., wartość umowy może wynieść około 35.249.277,00 zł netto (brutto).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centrum Medyczne Enel-Med SA
ISIN:PLENLMD00017
NIP:5242593360
EKD: 86.22 praktyka lekarska specjalistyczna
Adres: ul. Słomińskiego 19 lok. 524 00-195 Warszawa
Telefon:+48 22 4317701
www:www.enel.pl
gpwlink:enel-med.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-18Raport roczny
2019-05-29Raport za I kwartał
2019-09-26Raport półroczny
2019-11-27Raport za III kwartał
2019-04-18Raport roczny
2019-05-29Raport za I kwartał
2019-09-26Raport półroczny
Komentarze o spółce CENTRUM MEDYCZNE E...
2019-03-24 03-03-57
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649