Raport.

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (21/2018) Zmiana wartości umów podnajmu ze spółką zależną

Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna (dalej: Emitent) informuje o zwiększeniu wartości umów podnajmu łączących Emitenta jako podnajemcę i ENEL INVEST spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Emitenta) jako podnajmującego. Wzrost wartości umów podnajmu jest następstwem połączenia w dniu 7 sierpnia 2018 r. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 w. zw. z art. 516 § 5 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Centrum Medyczne ENEL-MED VILLA CLINIC spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Centrum Medyczne ENEL-MED REHABILITACJA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Emitenta (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego.
Na skutek połączenia Emitent wstąpił w prawa i obowiązki przysługujące spółkom przejmowanym, w tym w prawa i obowiązki wynikające z umów podnajmu zawartych przez spółki przejmowane jako podnajemca z ENEL INVEST sp. z o.o. jako podnajmującym. Po połączeniu spółek łączna wartość umów podnajmu zawartych pomiędzy Emitentem jako podnajemcą a ENEL INVEST sp. z o.o. jako podnajmującym wzrośnie o kwotę netto w wysokości około 33.554.199,99 zł. Szacowana łączna wartość czynszów i opłat, do których zapłaty zobowiązany będzie Emitent na rzecz ENEL INVEST sp. z o.o. w związku z łączącymi te spółki umowami najmu i podnajmu nieruchomości, w okresie kolejnych 12 miesięcy wyniesie około 16.128.804,21 zł netto (według kursu średniego z dnia 8 sierpnia 2018 r. ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski). Na kwotę tę składa się suma około 11.488.700,49 zł oraz suma około 1.080.740,64 euro.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centrum Medyczne Enel-Med SA
ISIN:PLENLMD00017
NIP:5242593360
EKD: 86.22 praktyka lekarska specjalistyczna
Adres: ul. Słomińskiego 19 lok. 524 00-195 Warszawa
Telefon:+48 22 4317701
www:www.enel.pl
Kalendarium raportów
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CENTRUM MEDYCZNE E...
2021-07-29 03-07-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor