Raport.

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (20/2018) Rejestracja połączenia Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograni

Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna (dalej: Emitent) informuje o powzięciu w dniu 8 sierpnia 2018 r. informacji o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 7 sierpnia 2018 r. wpisu połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 w. zw. z art. 516 § 5 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Centrum Medyczne ENEL-MED VILLA CLINIC spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Centrum Medyczne ENEL-MED REHABILITACJA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Emitenta (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego.
O celach i spodziewanych korzyściach związanych z działaniami restrukturyzacyjnymi Zarząd Emitenta informował raportem bieżącym nr 4/2018. O uzgodnieniu planu połączenia spółek Zarząd Emitenta informował raportem bieżącym nr 7/2018. O podjęciu uchwał w sprawie połączenia Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 15/2018.
Połączenie zostało dokonane na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i przyjętym w dniu 15 maja 2018 r. przez Zarządy wszystkich łączących się spółek. Przeprowadzenie połączenia w trybie uproszczonym (tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta jako spółki przejmującej) było możliwe z uwagi na to, że Emitent posiadał 100% udziałów w trzech spółkach przejmowanych.
Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych, zaś te zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centrum Medyczne Enel-Med SA
ISIN:PLENLMD00017
NIP:5242593360
EKD: 86.22 praktyka lekarska specjalistyczna
Adres: ul. Słomińskiego 19 lok. 524 00-195 Warszawa
Telefon:+48 22 4317701
www:www.enel.pl
Kalendarium raportów
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CENTRUM MEDYCZNE E...
2021-09-21 08-09-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor