Raport.

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (19/2018) Zawarcie aneksów do umów podnajmu ze spółką zależną

Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 23.07.2018 r. pomiędzy Spółką jako podnajemcą a ENEL INVEST spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółką zależną od Spółki, jako podnajmującym aneksów do umów podnajmu nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Światowida oraz we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej, podnajętych przez ENEL INVEST sp. z o.o. na rzecz Spółki do potrzeb prowadzenia przez Spółkę działalności medycznej.
Powyższe aneksy zostały zawarte w związku z wykonaniem przez ENEL INVEST sp. z o.o. prac budowlanych i instalacyjno-montażowych mających na celu adaptację pomieszczeń stanowiących przedmiot najmu do potrzeb prowadzenia przez Spółkę działalności o charakterze usług medycznych oraz częściowym wyposażeniem pomieszczeń stanowiących przedmiot najmu. Na mocy powyższych aneksów Spółka zobowiązała się do zapłaty na rzecz ENEL INVEST sp. z o.o. czynszu najmu z tytułu nakładów i wyposażenia.
Na skutek zawarcia powyższych aneksów łączna wartość umów podnajmu zawartych pomiędzy Spółką jako podnajemcą a ENEL INVEST sp. z o.o. jako podnajmującym wzrośnie o kwotę netto w wysokości 9.564.822,00 zł. Szacowana łączna wartość czynszów i opłat, do których zapłaty zobowiązana będzie Spółka na rzecz ENEL INVEST sp. z o.o. w związku z zawartymi przez strony umowami najmu i podnajmu nieruchomości, w okresie kolejnych 12 miesięcy wyniesie około 12.502.154,25 zł netto (według kursu średniego z dnia 20.07.2018 r. ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski). Na kwotę tę składa się suma około 7.790.629,15 zł oraz suma około 1.080.740,64 euro.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centrum Medyczne Enel-Med SA
ISIN:PLENLMD00017
NIP:5242593360
EKD: 86.22 praktyka lekarska specjalistyczna
Adres: ul. Słomińskiego 19 lok. 524 00-195 Warszawa
Telefon:+48 22 4317701
www:www.enel.pl
Kalendarium raportów
2020-09-29Raport półroczny
2020-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CENTRUM MEDYCZNE E...
2020-08-11 21-08-02
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649